Kommunikation för större företag

Under det senaste året har vi förbättrat vår produkt genom att anpassa den efter stora företags önskemål och behov, med det menar vi 350 anställda och uppåt. Som Flow-kund kan du själv starta mobilabonnemang, portera in telefonnummer, lägga till surf samt skapa och förändra växeltjänster direkt via den användarvänliga molntjänsten Flow.

Att svara eller inte svara

I Flow appen loggar du enkelt in och ur dig själv eller dina kollegor ur köer. Som inloggad hjälper du dina kollegor med att besvara inkommande samtal till den eller de köer du är inloggad i.

Flexibla licenser

En licens är varken bundnen till ett nummer eller en person utan kan flyttas runt mellan medarbetare vid behov. Det gör att du aldrig behöver tänka på att säga upp eller teckna nya telefonabonnemang.

Inspelade samtal

När Telavox ljudinspelning är aktiv spelas alla samtal in, både inkommande och utgående, såväl fast som mobil telefoni. Oavsett om användaren ringer via mobil, bordstelefon och softphone.

ADMINISTRERING

Enkel admin och fakturering

När förändringar sker inom ett företag påverkas telefoni och växellösning. Nya användare skall adderas, avdelningar och ansvarsområden förändras. Vi har lagt mycket tid på att kunna erbjuda självadministration i realtid som gör vardagen enklare för hundratals IT-chefer.

flow_admin
, Större företag

KALENDERINTEGRATION

Integrera mera med kalendern

Med kalenderintegration får ni en direkt koppling mellan er vanliga kalender och Telavox profilstatus. Ni kan på så sätt planera era dagar som vanligt i kalendern så ser vi på Telavox till att din telefon hänvisas på rätt sätt.

Fler funktioner för ditt företag

Lägg till de tjänster som är viktigt för ert företag. Alla funktioner kan plockas bort eller läggas till under hela avtalstiden.

mic-icon

INSPELADE SAMTAL

Utgående och inkommande samtal spelas in och lagras i 24 månader. Inspelningen kan enkelt läggas till eller tas bort via Flow Admin.

, Större företag

UTLÄNDSKA NUMMER

Vi kan sätta upp nummer i de flesta länder för inkommande samtal. Numret kopplas ihop med en användare eller växeltjänst.

, Större företag

STATISTIK

Övervaka statistik i realtid eller begär stående rapporter. Mät inkommande/utgående samtal till ansluten tid för agenter i olika Kösystem.

, Större företag

SKYPE FOR BUSINESS-INTEGRATION

Utgående och inkommande samtal spelas in och lagras i 24 månader. Inspelningen kan enkelt läggas till eller tas bort via Flow Admin.

, Större företag

VIDEOSAMTAL

I webbappen ringer du videosamtal till kollegor. I samband med videosamtalet kan man även dela filer med medverkande.

, Större företag

TVILLINGKORT

Ett extra simkort som är kopplat till användarens mobillicens. Med tvillingkort delar man på licensens surfmängd.

, Större företag

Operator

Verktyg för telefonisten. Förenklar och effektiviserar arbetet och ger ett helhetsgrepp om företagets telefoni.

, Större företag

Surf

Hur mycket surf varje kollega behöver varierar, just därför erbjuder vi olika paket som du enkelt kan växla upp och ner.

, Större företag

TELEFONIST PÅ DISTANS

Vi svarar med ert företagsnamn och kopplar era samtal till rätt person, besvarar frågor och skickar vidare information via mail och sms.

, Större företag

DESKTOP CC

Utbyggd variant av den softphone som ingår. Logga in/ur agenter ur kösystem samt övervaka och tidinställda kösystem. Statistik ingår.

, Större företag

ON HOOK WAITING

Istället för att kunden ska behöva vänta kvar i kön kan kundtjänsten ringa upp kunden när det är vederbörandes tur i kön.

, Större företag

KALENDERINTEGRATION

När du lägger in ett möte i din kalender kommer din anknytning automatisk ställas om och du riskerar inte att bli störd.

STATISTIK

Full koll på era köer

Hur länge väntar dina kunder i telefonkö innan du och dina kollegor svarar? Med statistikfunktionen i mobilappen får du koll på hur din kö mår. Du ser hur många samtal som besvarats, kundens väntetid i snitt och samtalslängd i snitt. Du får statistik för dagen, den senaste veckan och den senaste månaden.

, Större företag